Permakultúrny dizajnérsky projekt

 

V apríli 2015 som sa zaregistroval na online úplný permakultúrny dizajnérsky kurz konaný v angličtine. Prešiel som množstvo hodín videí, spracoval som permakultúrny dizajnérsky projekt a po úspešnom dokončení kurzu som získal certifikát. Týmto som získal aj oprávnenie vyučovať Základné permakultúrne kurzy pod slovenskou permakultúrnou organizáciou - Permakultúra SK. 

 

Práve uvedený permakultúrny dizajnérsky projekt Vám tu uvádzam ako ukážku možností. Tento projekt je spracovaný na mojom vlastnom pozemku a bude sa v najbližších rokoch aj postupne realizovať. 

 

Legenda pod obrázkom.

 

Perma project

 

Legenda:

 1. prístupová cesta

 2. dom

 3. susedný pozemok 

 4. prístrešok 

 5. tepelné čerpadlo 

 6. skleník 

 7. terasa 

 8. nádrž na dažďovú vodu 

 9. králikáreň 

 10. svah 

 11. kvetinové záhony 

 12. chodník 

 13. bylinková špirála 

 14. vyvýšený záhon 

 15. zeleninový záhon – kľúčová dierka 

 16. záhradný domček na náradie 

 17. prístrešok pre ovce 

 18. kurín

 19. prístrešok pre kačky 

 20. jazierko 

 21. kompostér 

 22. zeleninový záhon 

 23. les pre palivové drevo 

 24. ovocný sad 

 25. starý orech 

 26. stará slivka 

 27. stará čerešňa 

 28. studňa

 29. záhon malého ovocia 

 30. stará breza 

 31. parenisko

 

Aký je zámer projektu?

 

Tento projekt má za cieľ úpravu nepoužívaného môjho súkromného pozemku, kde staviam rodinný dom a kde budem bývať po dostavbe domu. A táto úprava je aj pre začiatok mojej budúcej malej farmy v permakultúrnom dizajne. Tento projekt je v malej dedine na Slovensku (počet obyvateľov cca 300). 

 

 

Aké problémy sú riešené v projekte? 

 

Problémy v tomto projekte:

 • Na niekoľkých častiach pozemku je veľa stavebného odpadu (väčšina bude presunutá alebo opätovne využitá)

 • Väčšina pozemku je vo svahu (rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom je cca 4 metre - čiastočne využité v projekte)

 • susedné pozemky sú nepoužívané (problémy s "burinou")

 

 

Kto sú zúčastnené strany?

 

Zúčastnené strany sú ja a moja priateľka. Čiastočne je účastník aj sused z jednej strany, ale jeho pozemok je neudržiavaný (na tejto strane bude nový plot).

 

 

Prečo si si vybral tento projekt? 

 

Vybral som si to, pretože tu chcem žiť a táto oblasť je veľmi tichá a rozmanitá.

 

 

Aký je tvoj konečný cieľ alebo zámer? 

 

Konečný cieľ je vytvoriť oblasť pre začiatok mojej malej farmy a vytvoriť ukážkový permakultúrny pozemok pre záujemcov o permakultúru. 

 

 

Vysvetli ako Etický princíp 1: Starostlivosť o Zem aplikuješ vo svojom projekte

 

V tomto projekte zveľaďujem starý nepoužívaný pozemok a pripravujem pozemok na lepší život pre viacero zvierat (lepšie podmienky pre hmyz, malé divoké zvieratá, vtáctvo a hospodárske zvieratá).

 

 

Vysvetli ako Etický princíp 2: Starostlivosť o ľudí aplikuješ vo svojom projekte

 

Starostlivosť o ľudí tu je o bývaní, pestovaní zeleniny a ovocia. A po čase bude tento pozemok ako tréningové územie pre záujemcov o permakultúru.

 

 

Vysvetli ako Etický princíp 3: Zdieľanie aplikuješ vo svojom projekte

 

Počas projektu budem zdieľať vlastné vedomosti o permakultúre s ďalšími ľudmi, ktorí žijú v susedstve a s ďalšími ľudmi, ktorých to zaujíma.

 

 

Vysvetli ako Princíp 1: Pozorovanie a komunikácia aplikuješ vo svojom projekte

 

Časti projektu spolupôsobia navzájom. Hospodárske zvieratá pomáhajú starostlivosťou o pôdu a pôda prináša jedlo ľuďom, hospodárskym zvieratám a divokým zvieratám (vtákom, hmyzu, plazom...). V spolupráci súčastí sa eliminuje ľudská práca na pozemku (samozrejme nie úplne).

 

 

Vysvetli ako Princíp 2: Zachyť a udrž energie aplikuješ vo svojom projekte

 

Pozemok v tomto projekte je rozdelený na viacero zón podľa využitia a potreby starostlivosti. Zobral som do úvahy sklon pozemku. Vedľa domu je skleník, bylinková špirála a oblasti s hospodárskymi zvieratami - zajace, ovce, sliepky a kačky. Na druhej strane pozemku je umiestnená zeleninová záhradka, ovocný sad a palivový les. Voda je zo studne, z nádrží na zber dažďovej vody a z obecného vodovodu.

 

 

Vysvetli ako Princíp 3: Získanie výnosu aplikuješ vo svojom projekte

 

Viacero súčastí v projekte prináša niekoľko druhov výnosov. Napríklad sliepky - vajcia, mäso, perie, trus, starostlivosť o pôdu atď. Zo zeleniny a ovocia majú výnosy ľudia, hospodárske zvieratá a rovnako aj divé zvieratá. Preto používam viacero častí, ktoré prinášajú viaceré výnosy. 

 

 

Vysvetli ako Princíp 4: Sebaregulácia a spätná odozva aplikuješ vo svojom projekte

 

Sebaregulácia je dôležitá časť projektu. V sade, v palivovom lese a v oblasti pre sliepky, kačky a ovce som začal proces, kde bude príroda pokračovať sama a so zvieratami bude udržiavaná a bude prinášať výsledky pre ľudí, zvieratá a samozrejme aj prírodu. 

 

 

Vysvetli ako Princíp 5: Použi a zhodnocuj obnoviteľné zdroje aplikuješ vo svojom projekte

 

V tomto projekte používam pár častí a oblastí, kde budem zhromažďovať nejaké zdroje z prírody ako drevo a vodu, ktoré budem využívať v budúcnosti. Vodu z hornej časti pozemku budem zbierať v jazierku pre kačky a používať pre polievanie niekoľkých častí na pozemku, napr. záhony a nižšie umiestnené kvetinové záhony. 

 

 

Vysvetli ako Princíp 6: Nevytváranie odpadu aplikuješ vo svojom projekte

 

Väčšina odpadu z domu budem znovu používať na kompostovanie alebo krmivo pre hospodárske zvieratá. Odpad z pozemku budem recyklovať ako mulč alebo na kompost a čiastočne opätovne používať na pozemku.

 

 

Vysvetli ako Princíp 7: Dizajn od vzoru k detailu aplikuješ vo svojom projekte

 

V tomto projekte používam niekoľko vzorov ako špirála, cik-cakový vzor pre sad a zákony tvaru kľúčová dierka. Hranice pozemku sú využité pre kvetinové záhony a záhony s drobným ovocím. 

 

 

Vysvetli ako Princíp 8: Integrácia skôr ako segregácia aplikuješ vo svojom projekte

 

Integrácia je v projekte vo viacerých oblastiach - oblasť s hospodárskymi zvieratami a v kvetinových a zeleninových záhonoch. Používam skupiny zvierat s rastlinami a stromami vo vzájomnej spolupráci. Spolu majú lepšie výsledky ako samostatne.

 

 

Vysvetli ako Princíp 9: Používanie malých a pomalých riešení aplikuješ vo svojom projekte

 

Tento projekt bude realizovaný s ručným náradím a s malými zariadeniami. Oblasti pre zvýšenie kvality budú mulčované pre zaistenie lepších podmienok pre rast a s pomocou hospodárskych zvierat budú zabezpečené pred škodcami. Krok za krokom budú rásť a budú stále menej a menej závislé od ľudskej starostlivosti.

 

 

Vysvetli ako Princíp 10: Použitie a zvýšenie rozmanitosti aplikuješ vo svojom projekte

 

Rozmanitosť je dôležitá pre každý permakultúrny projekt. V tomto projekte som využil množstvo druhov rastlín, stromov, zeleniny, ovocia, byliniek a zvierat, ktoré vzájomne spolupracujú. Takto je zabezpečená rozmanitosť na dlhé roky pre ľudí, zvieratá, vtáky a hmyz. 

 

 

Vysvetli ako Princíp 11: Využitie hraníc a zhodnotenie okrajov aplikuješ vo svojom projekte

 

Hranice tohto projektu sú hranice so susedmi, ale aj pre rôzne oblasti so zvieratami a pre ľudské aktivity. Hranice sú tiež limitované svahmi na pozemku.

 

 

Vysvetli ako Princíp 12: Kreatívne využitie a odpoveď na zmeny aplikuješ vo svojom projekte

 

V tomto projekte používam niektoré súčasti, ktoré sú na pozemku už teraz, ale bez aktuálneho využitia. Je to množstvo kameňa, rôzne druhy rastlín a stromov a tiež používam staré múry pôvodného starého domu, ktorý bol asanovaný, ale časti stien boli zachované ako spomienky a pre ďalšie využite - napr. jedna zo stien bude použitá ako vyhrievanie pre parenisko, ktoré bude pred ňou (južná strana pozemku). 

 

 

Aký je rozpočet pre každú fázu projektu a pre celý projekt?

 

Realizáciu tohto projektu som rozdelil na tieto časti s prislúchajúcim rozpočtom:

 1. Vyčistenie celého pozemku – 500 Eur

 2. Oplotenie okolo celého pozemku – 1 000 Eur

 3. Spevnenie svahov – 1 500 Eur

 4. Rastliny, stromy, zvieratá – 400 Eur

 5. Ostatné položky (hospodárske budovy a ostatné drobné časti) – 300 Eur

Rozpočet na celý projekt je približne 3 700 Eur.

 

 

Vysvetli tvoj dizajnovací proces:

-- Vrátane tvojej analýzy, zón a sektorov a tvojho štúdia.
-- Aké otázky si sa pýtal?
-- Aké prekvapenia ťa stretli?
-- Ako plánuješ implementovať tvoj projekt (kde/kedy/ako)?
-- Čo sa musí stať pred každou implementáciou častí? 
-- Ako plánuješ testovať tvoje riešenia? Vysvetli tvoje spätné väzby.
-- Aký časový rámec máš?

 

Myšlienky ohľadne dizajnu začali približne v decembri 2014, keď som začal študovať permakultúru. Teraz mám nejaké skúsenosti z niekoľkých malých projektov s Permakultúrou SK a tieto skúsenosti som využil v tomto dizajne.

 

Tento pozemok mám vo vlastníctve cca 4 roky a celý čas sledujem všetky procesy v tejto oblasti (čo a ako rastie, kde a ako dlho svieti slnko, dážď, divoké zvieratá - tiež drobné zvieratá a hmyz...).

 

Celý pozemok je rozdelený na zóny podľa potrieb - zóny, ktoré musia byť navštevované denne a zóny, ktoré sú navštevované podľa potreby. Sektory na pozemku sú relatívne v poriadku, nebezpečenstvo požiaru a povodne je minimalizované svahom a susedstvom.

 

Otázkami umiestnenia jednotlivých súčastí som sa zaoberal od decembra 2014 a musel som sa rozhodnúť o umiestnení hospodárskych zvierat, pretože jednu časť pozemku mám iba cca 6 mesiacov (toto mi pomohlo s rozhodovaním).

 

Tento projekt bude implementovaný potom, ako sa sem presťahujem a budem tu žiť. Očakávam, že to bude v roku 2017. S týmto projektom mi pomôžu aj kolegovia z organizácie Permakultúra SK a ďalší priatelia. Budem ho realizovať po častiach, ktoré boli popísané v časti ohľadne rozpočtu.

 

Verím, že toto rozmiestnenie súčastí z tohto projektu bude súhlasiť s požiadavkami rastlín a hospodárskych zvierat. 

 

Predpokladám, že tento projekt bude zrealizovaný do jedného roka od začiatku realizácie. 

 

 

Projektové skúsenosti:

-- Čo fungovalo a čo nefungovalo v rámci všetkých skúseností?
-- V spätnom pohľade, aké zmeny (ak nejaké) by si urobil?

 

Počas projektu bolo všetko v rámci mojich očakávaní. Funkčnosť dizajnu skontrolujem v rámci implementácie a následným pozorovaním. Verím, že všetko bude v poriadku nebude potrebné robiť väčšie zmeny. 

 

 

Ďalšie kroky: Čo plánuješ robiť s týmto projektom v budúcnosti (ak niečo)?

 

Keď dokončím implementáciu tohto projektu, chcem ponúknuť tento pozemok záujemcom o permakultúru a rozvíjať tento projekt. Plánujem v budúcnosti dokúpiť neďaleké pozemky a rozšíriť moju farmu. Chcel tu chovať kone a nejaké vtáctvo.   

 

 

Poznámka:

názvy etických a permakultúrnych princípov vychádzajú z môjho prekladu z anglických originálnych názvov a preto nie sú rovnaké s vyučovanými názvami uvádzanými na slovenských a českých kurzoch.

 

Vyhľadávanie

© 2024 Všetky práva vyhradené. Aktualizácia 7. júna 2024.

Vytvorené službou Webnode